Философия на ТК АЛФА

Всъщност заглавието е малко претенциозно, по скоро става въпрос за нашия (на учредителите и екипа на Таекуондо клуб АЛФА) мироглед, формиран в процеса на извървяване на онази част от „пътя“, през която сме преминали до настоящето. И още по-точно, става въпрос за това, което бихме искали да споделим с вас и което смятаме, че касае нашата бъдеща съвместна дейност.

В нашия глобален свят информацията е лесно достъпна, което безспорно е едно от достиженията на съвременността, негативната страна на това е, че хората все по рядко се задълбочаваме върху нея! Една от причините е, че е я получаваме наготово, без усилия, без впечатления натрупани по емпиричен път, който обикновено е труден и ни кара да осмислим и дори да преосмисляме преживяното, прави го незабравимо и значително, нещо което остава за цял живот.

Ние считаме, че именно процесът на преживяване и осмисляне на определени житейски факти и ситуации играят решаващо значение върху формирането на характера на индивида и ще се опитаме да акцентираме активно върху този процеса, чрез цялата система от физически упражнения и практики за духовно развитие, позната от древността и обогатена със средствата на съвременното познание, която представлява ТАЕКУОНДО.

Фактът, че философията на ТАЕКУОНДО е неразривно свързана с Будизма е безспорен, това не означава, че ние ще се опитаме да пренесем един източен модел на поведение и ще се опитваме да го налагаме у нас. Нашата философия се изгражда на факта, че основните, изконните човешки ценности са непреходни и еднакви за всички, от една страна и от друга, че различните националности, нации, народи достигат до тях по свой начин, изминавайки свой собствен път на познанието… Ако продължим и задълбочим тази идея, със сигурност ще достигнем до извода, че всъщност всеки индивид има свой, личен, единствен и неповторим път на трупане на житейски опит, който в крайна сметка оформя мирогледа.

Нашето намерение е да формираме основите на това познание, да дадем ориентир, насока за това в каква посока се развива… Вярваме че това ще способства за изграждане на едно мислещо поколение с балансирана ценностна система, където духовното ще стои редом с материалното. Едно поколение от хора с активна гражданска позиция, неподатливи на елементарни манипулации, загрижени не само за личното си добруване, но и за това на обществото като цяло.