Таекуондо клуб АЛФА

Таекуондо клуб „Алфа“ е създаден в резултат на съвместна инициатива на Клубове „Некст Левъл“ и БФТ, които обединяват усилията си за изграждане на висок морал, добра физическа култура и широк мироглед у подрастващите.

Основната цел, която екипа на ТК Алфа си поставя е да подпомогне за  изграждане на един морален кодекс, в основата на който са изконните човешки ценности и добродетели у трениращите, да способства за възпитанието им в дух на дисциплина и самодисциплина, уважение, изграждане на една добра физическа култура, формиране на здравословни навици на живот.

Естествено като проекция в бъдещето, вярваме, че ще намерим и талантливи спортисти, които да прославят името на Родината ни.

Пътят за постигане на целите минава през тренировки балансиращи физическите натоварвания и менталното развитие, формиращи една отлична координация, кондиция, гъвкавост, психическа устойчивост и мотивация в преследване на поставените цели.

След промените настъпили през 1989 г. обществото ни отрече ценностната система на социализма, но за съжаление не я замени с друга! Трудната икономическа обстановка принуждава хората за отделят все повече време за работа и колкото и да се стремят да не допуснат това да се отрази на възпитанието на подрастващите се появяват пукнатини или дори пропуски, които образователната система не е в състояние да запълни! Църквата, която в някои общества успешно запълва тези пропуски, у нас изобщо отсъства като възпитател. В резултат цели поколения растат формирайки по емпиричен път собствено виждане за правилно и неправилно, за добро и лошо (основно на принципа – „опит, грешка“).

Разбира се ние не сме със самочувствието, че можем да предложим генерално решение, но считаме, че източните бойни изкуства, както и спортовете произхождащи от тях са една добра алтернатива!

Тук не е мястото да правим задълбочен анализ на източната философия (а и това е задача за цял екип специалисти), но е редно да отбележим, че тя е доста балансирана, не изпада в крайности и не изисква крайни решения, набляга на духовното развитие на личността, възпитава взаимно уважение, спазване на някаква субординация – неща, които до голяма степен липсват в нашето съвремие и това създава дисхармония.

Нямаме намерение просто на пренесем някакъв Източен модел и да се опитваме да го наложим, това което ще се опитаме да направим е, да заимстваме позитивното от него и да го съчетаем с традиционните и проверени, национални, чисто български методи на възпитание!